Home

straling_metenWelkom op de internetsite van de Vereniging Meetspecialisten Elektromagnetische Straling, VEMES.

De VEMES is de beroepsvereniging van professionals die in Nederland werkzaam zijn op het gebied van elektromagnetische straling en gezondheid.

De VEMES heeft zich ten doel gesteld de kwaliteit te borgen van de meting en analyse van elektromagnetische velden in relatie tot de gezondheid van personen.

De leden van de VEMES vormen een kennis- en expertisecollectief m.b.t. gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling in en rond woningen en op de werkplek.

Neem contact op met één van onze leden voor metingen en advies.